به شماره هر روحی، دوست داشتنی هست...

.

دوست داشتن از عشق برتر است... 

عشق یک جوشش کوراست و پیوندی از سر نابینایی. اما دوست داشتن پیوندی خودآگاه و از روی بصیرت روشن وزلال.

عشق بیشتر از غریزه آب می خورد و هرچه از غریزه سرزند بی ارزش است و دوستداشتن از روح طلوع می کند و تاهرجا که یک روح ارتفاع دارد، دوست داشتن نیز همگام باآن اوج می یابد.

عشق در غالب دل ها، در شکل ها و رنگهای تقریبا مشابهی، متجلی میشود و دارای صفات و حالات و مظاهر مشترکی است، اما دوست داشتن در هر روحی جاوه ایخاص خویش دارد و از روح رنگ می گیرد و چون روح ها، برخلاف غریزه ها، هرکدام رنگی وارتفاعی و بعدی و طعم و عطری ویژه خویش دارد،

می توان گفت که به شماره هر روحی،دوست داشتنی هست.

یاد استاد گرامیلبخند

/ 3 نظر / 10 بازدید
عاشق کوهستان

سلام عزیز سالروز درگذشت دکتر شریعتی گرامیباد. روحش شاد[گل]

فرهاد

یادش گرامی[گل][گل][گل] عالی و بجا بود

سپیده

یاد استاد عزیز گرامی باد...[گل]