مهربان خدایا

 

  

 

مهربان خدایا،

تورا سپاس که زلال مهربانیت را در سرچشمه وجود من جاری ساختی و مرا زن نام نهادی،

تورا سپاس که گل های باغ بشریت را به من سپردی و مرا مادر خطاب کردی،

تو را سپاس که مرا لبریز از لطافت و مهر کردی و لباس مرد عنوان دادی،

تورا سپاس که بر مروارید وجودم پوششی از عفاف و حیا کشیدی و مرا همسر قرار دادی،

مبارک باد بر تو چنین خلقتی و نیکو و گوارا باد بر من وجود چنین خالقی...

/ 1 نظر / 10 بازدید
شاد منامن

سلام زیبا نگاه قلمت را پاس می داریم و سروده اندیشه ات را دوست. زیبا سروده ای، موفق و سرافرازباشید قلمهایت استوار و اندیشه هایتان پر بار