دقت کن عزیز!!

 

.

به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت بنگرد...

 به دلی دل بسپار که جای خالی برایتو داشته باشد...

 و  دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن آموخته باشد.

/ 5 نظر / 9 بازدید
م / حسینی

ممنونممممممممممممم....[گل][گل][لبخند]

سايه

خيلي با معني بود [گل]

مانلی

و کسی را بپذیر که تو را به خاطر خودت بخواهد