# عشق

عشق چیز عجیبی نیست!!!

.                                                                         عشق، چیز عجیبی نیست عـــــــــزیز دلــــــــــــم،همین است که تودلـت بگیــــــرد، و مــــــــن نفسم.
/ 7 نظر / 13 بازدید