بزمی دیگر در راه است...

 

 

.

از عرش صدای ربنا می آید

اواز خوش خدا خدا می آید

فریاد که درهای بهشت باز کنید

مهمان خدا سوی خدا می آید

 

خدایا بار دیگر شمیم خوشبوی رمضان، محفل آرای خانه هامان شده است. شوق میهمانی معبود، چنان شوقی در نهادمان برافروخته که چونان کودکی دقایق باقیمانده را به انتظار نشسته  و میشماریم. خیال باطل

معبودا توفیق عنایت کن که بتوانیم در چشمه یادت، رهاتر از سالیان گذشته شستشتوی روح و جان دهیم و در عوض پاکی و آرامش را هدیه بگیریم.قلب

هر چند برا گفتگو با تو، هیچ آدابی و ترتیبی نیست، بهانه ای و دلیلی نیاز نیست، مقدمه و موخره ای نباید جست، اما نمیدانم چه سری است که  این ماه همیشه مشتاق تر از سایر زمانها، انسان را به کهکشان نیایشت میکشاند. قلب

عطر رمضان.... صوت قرآن... بانگ اذان... لذت نیایش.. سکوت و آرامش سحر... همه و همه نشانه ای و دریچه ای هستند به سوی تو، ای مهربان ترین مهربانان.لبخند

سپاس که رمضانی دیگر را میبینم..الهی سعادت بهره مندی از این ماه را بر ما ارزانی دار.لبخند

این ماه بر تمامی مسلمین، خصوصا دوستان گلم مبارک... اگه فراموش نکردید ما رو هم بهره مند از  دعای خیرتون بفرمایید. التماس دعالبخندقلب

 

/ 45 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نگین

خدایا ! به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم و مردنی عطا کن که بر بیهودگی اش سوگوار نباشم بگذار تا آن را من خود انتخاب کنم اما آنچنان که تو دوست داری چگونه زیستن را تو به من بیاموز چگونه مردن را من خود خواهم آموخت

محمد حسین

سلام ابجی مریم نماز و روزه هات قبول با یه مطلب طنز کوتاه اپم فک کنم دخترا یکم بهشون بر بخوره[نیشخند]

مانلی

در تمام طول تاریکی سیرسیرکها فریاد زدند ماه ای ماه بزرگ در تمام طول تاریکی شاخه ها با آن دستان دراز که از آنها آهی شهوتناک سوی بالا می رفت و نسیم تسلیم به فرامین خدایانی نشناخته و مرموز و هزاران نفس پنهان در زندگی مخفی خاک و در آن دایره سیار نورانی شبتاب دقدقه در سقف چوبین لیلی در پره غوکها در مرداب همه با هم ‌ ‚ همه با هم یکریز تا سپیده دم فریاد زدند ماه ای ماه بزرگ ... در تمام طول تاریکی ماه در مهتابی شعله کشید ماه دل تنهای شب خود بود داشت در بغض طلایی رنگش می ترکید (فروغ فرخزاد)

مانلی

در تمام طول تاریکی سیرسیرکها فریاد زدند ماه ای ماه بزرگ در تمام طول تاریکی شاخه ها با آن دستان دراز که از آنها آهی شهوتناک سوی بالا می رفت و نسیم تسلیم به فرامین خدایانی نشناخته و مرموز و هزاران نفس پنهان در زندگی مخفی خاک و در آن دایره سیار نورانی شبتاب دقدقه در سقف چوبین لیلی در پره غوکها در مرداب همه با هم ‌ ‚ همه با هم یکریز تا سپیده دم فریاد زدند ماه ای ماه بزرگ ... در تمام طول تاریکی ماه در مهتابی شعله کشید ماه دل تنهای شب خود بود داشت در بغض طلایی رنگش می ترکید (فروغ فرخزاد)

مهرانا

یکی ازبهترین وقت های دعا که مستجاب میشه وقتی هست که از همه چیز نا امید هستیم و یک ذره غرور هم نداریم ، بخصوص اگر موقع افطار باشد . . .

قلم دوش

دلم واسه ربنا تنگ شده خدا بگم این دولت ما رو چکار کنه که با رفتن یه نفر به خارج از کشور همه چیزشو نیست و نابود می کنن دعوتی[گل]

نگین

آپم´´´´´´´´´´´,;****,´´´´ ´´´´´´´´´´´´,*¨¨,“¨¨*,´´´ ´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@“;“;;-… ´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨“)““-““““ ´´´´´´´´//,***¨¨¨¨* ´´´´´´´(,(**/*“¨““¨¨* ´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨* ´´´´´((,**)*/**/¨¨¨”¨* ´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨* ´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨* ´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨* ´´,***/*)¨*¨¨,¨* ´)*/*)*)*¨¨* /**)**¨¨“\\)

اعظم سبحانی

خــــدایا . . . بی پناهـــم . . . ز تــــــو . . . جز تـــــو ؛ نخواهــــــــــــــــــــــــــم ! ![گل]